PRISIJUNGIMAS

    KAIP NAUDOTIS

    APIE PROJEKTĄ

    DUK

    KONTAKTAI


INTERNETINĖ PACIENTO KORTELĖ
Dažniausiai Užduodami Klausimai

1. Kas yra Internetinė Paciento Kortelė, kokia jos paskirtis?

2. Kas gali naudotis Internetine Paciento Kortele?

3. Kurie mobiliojo ryšio tinklo operatoriai teikia įgaliojimo SMS pagalba paslaugą?

4. Kaip tapti IPK naudotoju?

5. Kuriam laikotarpiui tampama IPK naudotoju, kai pasirašomos naudotojo sąlygos?

6. Kada ir kaip galima atsisakyti IPK paslaugų?

7. Kam galima suteikti priėjimą prie savo medicininių duomenų?

8. Kaip veikia įgaliojimo mechanizmas?

9. Ką daryti, jei įgaliojamas asmuo negauna patvirtinančio pranešimo?

10. Ką daryti, jei įgaliotasis asmuo (šeimos gydytojas ar pan.) nesuspėjo ar tiesiog neturėjo galimybės per įgaliojimo laikotarpį pažiūrėti paciento medicininių dokumentų?

11. Kas atsakingas už duomenų saugumą, kai yra keleto lygių įgaliojimas? Pavyzdžiui, pacientas įgalioja savo gydytoją, gydytojas įgalioja savo kolegą, tas dar ką nors ir t.t.

12. Kokie yra IPK paslaugų įkainiai?

13. Ką daryti, jei pasikeičia IPK sistemos naudotojo telefono numeris? Ar reikia keisti ar iš naujo pasirašinėti sutartį?

14. Kaip dažnai reikia keisti IPK naudotojo slaptažodį? Kaip tai padaryti?

15. Ką daryti, jei IPK naudotojo slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims?

16. Kaip gali pakenkti sistemai bei asmeninių duomenų saugumui pašalinis asmuo, kuriam tapo žinomas kurio nors IPK naudotojo slaptažodis?

17. Ką daryti, jei neatsidaro vaizdas ?1.

Kas yra Internetinė Paciento Kortelė, kokia jos paskirtis?

Internetinė Paciento Kortelė (IPK) – tai techninė ir organizacinė priemonė pacientui ar jo įgaliotam asmeniui (pvz., šeimos gydytojui) prieiti prie gydymo įstaigoje elektronine forma kaupiamų medicininių dokumentų (epikrizių, išrašų iš medicinos dokumentų, laboratorinių tyrimų atsakymų, instrumentinių tyrimų aprašymų, operacijų protokolų, vaistų paskyrimų ir t.t.).
Tai pirmoji tokia informacinė sistema Lietuvoje, ji suteikia galimybę pacientams ar jų įgaliotiems gydytojams „vartyti“ ligos istoriją bet kuriuo paros metu, iš bet kurios Pasaulio vietos, kur tik yra internetinis ryšys.
Pagrindinis sistemos tikslas – suteikti galimybę paciento gydymo „antrajai nuomonei“ bei kontrolei, pasinaudojus saugia ir operatyvia Interneto prieiga, mobiliomis technologijomis bei Santaros klinikų informacinės sistemos ELI (Elektroninė ligos istorija) galimybėmis.

Į pradžią

2.

Kas gali naudotis Internetine Paciento Kortele?

Iternetine Paciento Kortele gali naudotis tik autorizuoti IPK sistemos naudotojai, tiek pacientai, tiek gydytojai, tiksliau sakant visi asmenys, kurie bent kartą yra lankęsi VUL Santaros klinikose ir jiems buvo sukurtas bent vienas elektroninis dokumentas. IPK sistemos naudotojas turi turėti mobilųjį telefoną, jis reikalingas registruojantis sistemoje, identifikacijai taip pat suteikia papildomų galimybių. Norint naudotis sistema taip pat reikalinga internetinio ryšio prieiga.
Kol kas IPK naudotojais gali tapti tik Santaros klinikų pacientai, tačiau ateityje, jeigu sistema taptų nacionaline, pacientai galėtų matyti ne tik Santaros klinikose sukurtus klinikinius dokumentus, bet ir kitose šalies įstaigose daromų tyrimų atsakymus, išrašus ir t.t.

Į pradžią

3.

Kurie mobiliojo ryšio tinklo operatoriai teikia įgaliojimo SMS pagalba paslaugą?

Kol kas šia paslauga gali naudotis tik Omnitel ir Omnitel Extra abonentai. Kitaip tariant IPK naudotojas, norintis įgalioti kitą asmenį SMS`u iš savo mobiliojo telefono, turi būti Omnitel abonentas. Įgaliojamas asmuo gali būti bet kurio tinklo abonentas.
Jeigu nesate Omnitel abonentas, įgalioti galite prisijungę prie savo IPK per internetą.
Ateityje įgaliojimo SMS`u paslaugas galės naudotis ir kitų operatorių abonentai.

Į pradžią

4.

Kaip tapti IPK naudotoju?

Internetinės Paciento Kortelės naudotoju galima tapti susipažinus su IPK naudojimosi sąlygomis ir jas pasirašius.
Užsiregistruoti sistemoje bei pasirašyti naudojimosi sąlygas galima VUL Santaros klinikose.
Plačiau apie registraciją skaitykite skyrelyje „Kaip Naudotis – Registracija“.

Į pradžią

5.

Kuriam laikotarpiui tampama IPK naudotoju, kai pasirašomos naudotojo sąlygos?

IPK paslaugų teikimo laikas nėra ribojamas. Naudojimosi Internetine Paciento Kortele laikas gali būti nustatomas pagal paciento pageidavimus registracijos metu.
Apie naudotojo sąlygų pasikeitimus, pacientas bus informuotas iš anksto.

Į pradžią

6.

Kada ir kaip galima atsisakyti IPK paslaugų?

Paslaugų galima atsisakyti bet kuriuo metu. Tam nereikia atvykti į gydymo įstaigą, paslaugų galima atsisakyti prisijungus prie savo IPK per internetą namuose ar bet kurioje kitoje vietoje, arba paskambinus sistemos administratoriui telefonu.
Plačiau skaitykite „Kaip Naudotis – Paslaugų atsisakymas“.

Į pradžią

7.

Kam galima suteikti priėjimą prie savo medicininių duomenų?

Priėjimą prie savo medicininių duomenų (dokumentų) galite suteikti bet kuriam asmeniui, kuris turi mobilųjį telefoną, ir kuriuo Jūs pasitikite. Galite įgalioti savo šeimos gydytoją, kitą šeimos narį, draugą ar pažįstamą ir pan.

Į pradžią

8.

Kaip veikia įgaliojimo mechanizmas?

Apie įgaliojimo mechanizmą bei įgaliojimo būdus skaitykite IPK skyrelyje „Kaip Naudotis – Kito asmens įgaliojimas“.

Į pradžią

9.

Ką daryti, jei įgaliojamas asmuo negauna patvirtinančio pranešimo?

Įgaliojamas asmuo gali negauti dėl keleto priežasčių. Gali būti, kad Jūs neteisingai nurodėte įgaliojamo asmens mobiliojo telefono numerį, t.y. paprasčiausiai įgaliojote ne tą asmenį, kurį norėjote. Labai svarbu nurodyti būtent to asmens telefono numerį, nes suklysdami Jūs suteikiate galimybę prie savo medicininių duomenų prieiti visai ne tam asmeniui.
Įgaliojamas asmuo gali negauti patvirtinimo todėl, kad jo mobilus telefonas yra išjungtas arba dėl kitų mobiliojo ryšio sutrikimų ir pan.
Negavęs pranešimo įgaliotasis asmuo negalės prisijungti prie sistemos ir pažiūrėti Jūsų ligos istorijos, nes tame pranešime yra atsiunčiamas IPK prisijungimo slaptažodis.
Jeigu įgaliojamo asmens numeris yra teisingas, o patvirtinantis pranešimas nesiunčiamas, nedelsiant kreipkitės į VULSK interneto centrą telefonu 8 688 62714.

Į pradžią

10.

Ką daryti, jei įgaliotasis asmuo (šeimos gydytojas ar pan.) nesuspėjo ar tiesiog neturėjo galimybės per įgaliojimo laikotarpį pažiūrėti paciento medicininių dokumentų?

Įgaliodami kitą asmenį, Jūs nurodote, kiek dienų jis galės prieiti prie Jūsų medicininių dokumentų. Nurodant įgaliojimo laiką reikia nurodyti ilgesnį laikotarpį. Įgaliojimo laiką galima bet kada pratęsti papildomai įgaliojant, įgaliojimo laikas sumuojasi.

Į pradžią

11.

Kas atsakingas už duomenų saugumą, kai yra keleto lygių įgaliojimas? Pavyzdžiui, pacientas įgalioja savo gydytoją, gydytojas įgalioja savo kolegą, tas dar ką nors ir t.t.

Kiekvienas pacientas yra atsakingas už savo medicininių duomenų saugumą, t.y. pacientas neturi įgalioti asmenų, kuriais jis nepasitiki, ir kurie gali neteisėtai panaudoti jo asmeninius duomenis ar kitaip jam pakenkti.

Į pradžią

12.

Kokie yra IPK paslaugų įkainiai?

Naudojimasis Internetinės Paciento Kortelės sistema kol kas yra nemokamas. SMS siuntimas įgaliojant kitą asmenį yra apmokamas pagal galiojančius turimo plano tarifus.
IPK sistemos naudotojai bus iš anksto informuoti apie bet kokius sąlygų pasikeitimus. Jeigu sąlygos jų netenkins, jie bet kada galės atsisakyti IPK paslaugų.

Į pradžią

13.

Ką daryti, jei pasikeičia IPK sistemos naudotojo telefono numeris? Ar reikia keisti ar iš naujo pasirašinėti sutartį?

Pasikeitus IPK sistemos naudotojo mobiliojo telefono numeriui, naujos sutarties pasirašinėti nereikia. Nereikia ir atvykti į gydymo įstaigą ar informuoti sistemos administratorių. Mobiliojo telefono numerį pakeisti galite prisijungę prie sistemos per internetą. Tuo tikslu viršutiniame meniu spauskite: „KEISTI MOBILŲJĮ TELEFONĄ”.

Į pradžią

14.

Kaip dažnai reikia keisti IPK naudotojo slaptažodį? Kaip tai padaryti?

IPK sistemos slaptažodį rekomenduojama keisti, jei yra tikimybė, kad jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, kitu atveju slaptažodį galite keisti savo nuožiūra.
Kaip pasikeisti slaptažodį skaitykite skyrelyje „Kaip Naudotis – Telefono numerio ir slaptažodžio keitimas“.

Į pradžią

15.

Ką daryti, jei IPK naudotojo slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims?

Jei Jūsų IPK sistemos naudotojo slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, kuo skubiau pakeiskite slaptažodį. Jei prie sistemos prisijungti nepavyksta, kuo skubiau kreipkitės į IPK sistemos administratorių.

Į pradžią

16.

Kaip gali pakenkti sistemai bei asmeninių duomenų saugumui pašalinis asmuo, kuriam tapo žinomas kurio nors IPK naudotojo slaptažodis?

Pašalinis asmuo gali tik nukopijuoti jūsų asmeninius medicininius dokumentus, juos paviešinti arba panaudoti kitiems neteisėtiems tikslams, tačiau jis negali pakeisti, ištrinti ar sugadinti jūsų duomenų ar kaip nors kitaip pakenkti sistemai.
Todėl patartina saugoti savo prisijungimo prie IPK sistemos slaptažodį, neduoti jo pašaliniams ir nepatikimiems asmenims. Taip pat įgalioti tik tuos asmenis, kuriais Jūs visiškai pasitikite ir esate tikri, kad jie Jums nepakenks.

Į pradžią

17.

Ką daryti, jei neatsidaro vaizdas ?

Vaizdų peržiūrai būtina įdiegti kompiuteryje naujausią Adobe Flash Player versiją.

Į pradžią

 
VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS